menu

Szkolenie z modelowania podbudów metalowych i szkieletów

W naszym laboratorium w dniach 8 – 9.01.2015 r. odbyło się szkolenie prowadzone przez Tomasza Ciaputa.

Przedstawione zostało odlewnictwo, modelowanie podbudów metalowych pod licowanie ceramiką oraz proces szkieletowy.

Powrót